Na głównej ulicy będzie elegancko jak przed wojną. Blask odzyska 120-letnia kamienica ZDJĘCIA i FILM

lut 4, 2024Miasto

Wiele wskazuje na to, że wkrótce rozpoczną się prace rewitalizacyjne przy trzynastu bielskich zabytkach. Wśród obiektów nie będących własnością miasta, które otrzymają publiczną dotację na remont są zabytkowy budynek w początkowym biegu ulicy Krakowskiej oraz 120-letnia kamienica na początku ul. 3 Maja, naprzeciwko pawilonu PSS Społem.

W Urzędzie Miejskim powstał projekt dotacji dla trzynastu obiektów nie stanowiących własności gminy, z których sześć wpisanych jest do rejestru zabytków, a pozostałe znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. Łączna kwota dotacji wynosi prawie 3,5 mln zł. Wybrane nieruchomości stanowią bardzo cenne przykłady zachowanej zabytkowej architektury Bielska-Białej. Cześć z nich jest w złym lub trwale pogarszającym się stanie technicznym, co wpływa na utratę ich walorów zabytkowych oraz estetycznych.

Projekt przewiduje dotacje m.in. dla kamienicy przy ul. Krakowskiej 2, która została wpisana do gminnej ewidencji zabytków, lecz w obecnym stanie jest wątpliwą wizytówką miasta dla podróżnych nadjeżdżających od strony Krakowa (zob. film). Dotacja miejska na remont konserwatorski elewacji ma wynieść 500 tys. zł. Natomiast ponad 400 tys. zł ma wynieść dotacja na remont konserwatorski elewacji frontowych w budynku przy ul. 3 Maja 1a, czyli kamienicy Lindnerów wybudowanej w 1904 według projektu Ernsta Lindnera i Theodora Schreiera (zob. film).

Ponadto miasto chce także wesprzeć remonty konserwatorskie w budynkach przy ul. 1 Maja 15, ul. Cieszyńskiej 23a, ul. Łukasińskiego 20, ul. Krakowskiej 10, przy placu św. Mikołaja 10 i 11, ul. Staszica 3, przy placu Opatrzności Bożej, przy ul. Karpackiej oraz przy ul. Cieszyńskiej 14. Planowane prace będą polegały na zatrzymaniu procesu degradacji obiektów, a także na ich rewaloryzacji. Część nich jest własnością parafii katolickich oraz ewangelicko-augsburskiej.

Rada Miejska zajmie się projektem na jednej z najbliższych sesji. Wysokość każdej dotacji stanowi 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie remontu konserwatorskiego.

bb

Udostępnij
Lubię to 5
Nie lubię tego 0

1 komentarz

  1. Sandra

    Miasto remontuje rudery A gdzie mieszkania dla młodych?

    4
    9
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *