Kontrowersyjne prawo stało się faktem. Powrót PRL-u czy nowy ład na ulicach?

lut 16, 2023Miasto

Robert Kowal

Od lat mieszkańcy narzekają na zaśmiecanie przestrzeni miejskiej reklamami. Banery szpecą miasto i utrudniają kierowcom prowadzenie pojazdów. To powód, dla którego Rada Miejska przyjęła uchwałę regulującą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Szacuje się, że prawie 40 proc. reklam w mieście umieszczono niezgodnie z przepisami. Dlatego mają zostać usunięte.

Po wieloletniej dyskusji samorząd Bielska-Białej rozpoczął porządkowanie ładu przestrzennego w mieście. Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę reklamową, która bardzo szczegółowo ustala zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych dla obiektów o różnych funkcjach czy małej architektury. Nowe prawo opisuje gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane reklamy.

Uchwała będzie obowiązywała w podziale miasta na dwa obszary. Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczą obszaru I, czyli ścisłego centrum, gdzie znajduje się najwięcej zabytków objętych ochroną konserwatorską. Obszar II obejmuje pozostałą część miasta.

Bielscy samorządowcy długo zastanawiali się nad rozwiązaniami, które zlikwidują nielegalne i szpecące miasto reklamy, a jednocześnie zapewnią branży reklamowej okres, kiedy będą mogli dostosować się do nowych rozwiązań. W toku konsultacji projektu różne podmioty zainteresowane kształtem uchwały zgłosiły liczne wnioski i poprawki, które następnie były głosowane na sesji. Rada Miejska postanowiła nie uwzględnić w całości lub w części uwag, które złożyły niektóre osoby fizyczne lub osoby prawne, w tym spółek McDonald’s Jeronimo Martins Polska oraz Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej.

Nowy ład przestrzenny nie zostanie jednak wprowadzony z dnia na dzień. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewidują one pięcioletni okres dostosowawczy dla tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych na obiektach budowlanych oraz billboardów w obszarze II oraz dwuletni okres dostosowawczy dla pozostałych tablic i urządzeń reklamowych.

Robert Kowal

Udostępnij
Lubię to 1
Nie lubię tego 0

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *