Dość barbarzyńskiej wycinki! Dramatyczny apel z Bielska-Białej do nowej ministry ZDJĘCIA

gru 22, 2023Miasto

Bielskie Stowarzyszenie Olszówka wysłało apel do nowej ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, by niezwłocznie wprowadziła rozwiązania doraźnie zabezpieczające najcenniejsze lasy w Polsce oraz mechanizmy społecznej kontroli nad lasami. Ma to być jeden z pierwszych kroków na drodze do reformy polityki leśnej. Stowarzyszenie deklaruje, że będzie apelować do Nadleśnictwa Bielsko-Biała o zaniechanie prac gospodarczych w 2024 w lasach najcenniejszym pod względem przyrodniczym i społecznym.

Stowarzyszenie Olszówka jest jedną z 290 grup i organizacji, które jesienią 2023 podpisały Manifest Leśny zawierający postulaty ruchu leśnego w Polsce. Celem apelu skierowanego do nowej ekipy rządzącej jest zatrzymanie barbarzyńskiej wycinki drzew w lasach całej Polski, także w Bielsku-Białej i najbliższej okolicy. Społecznicy powołują się na expose Donalda Tuska, w którym premier akcentował kwestie ochrony przyrody.

Ugrupowania, które przejęły władzę w kraju, podkreśliły w umowie koalicyjnej potrzebę pilnych działań, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych, zwiększenie powierzchni parków narodowych oraz ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami. – W 2022 roku Lasy Państwowe pozyskały ponad 42 mln m3 drewna (licząc bez kory). To odpowiednik ponad 40 mln dorodnych drzew – czytamy w Manifeście Leśnym organizacji i ruchów społecznych.

Sygnatariusze manifestu wzywają do zaprzestania wydatków Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością. – Lasy Państwowe marnują nasze pieniądze, szeroko finansując przedsięwzięcia niezwiązane ściśle z gospodarką leśną. Fundusze te są narzędziem politycznej korupcji. Kto płaci, ten później zawsze będzie czegoś żądał. Czy samorząd, który dostał środki na remont drogi, krytycznie oceni plan urządzenia lasu lokalnego nadleśnictwa? – brzmi Manifest Leśny (pełny tekst TUTAJ).

W liście do nowej szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska bielscy społecznicy apelują o ustanowienie moratorium na wycinki lasów najcenniejszych przyrodniczo i społecznie, w tym drzewostanów w wieku 100 lat i powyżej, lasów górskich oraz lasów cennych społecznie, o które toczą się konflikty społeczne związane ze zbyt intensywną eksploatacją gospodarczą.

rok

Na zdjęciach: prace leśne w Dolinie Wapienicy w Bielsku-Białej, fot. Jacek Zachara/Stowarzyszenie Olszówka  

Udostępnij
Lubię to 4
Nie lubię tego 0

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *